Животна средина

Канцелариско опкружување

фабрика 9
фабрика 16
фабрика 8

Фабричка средина

фабрика 1
фабрика 3
фабрика 5
фабрика 6
фабрика 12
фабрика 13
фа1
фа2
фа3
фа5
фа6
фа7
фабрика 14
фабрика 15
фа4
факто1
факто2
факто3